Fasadearbeid

Vi utfører fasadearbeid som renovering og oppussing av eldre fasader samt Utbedring av skader. Forblending med skifer og stein. Muring med isolasjonsmurblokker, forskalingsblokk og Leca.